Lunds lokaltidning skriver om trafiksäkerhet och irezQ

Tor Sjödin berättar om irezQ som automatiskt kontaktar larmcentralen SOS International vid en trafikolycka även skickar med positionen.

Tor Sjödin berättar om trafiksäkerhet och irezQ  i Lunds lokaltidning

Lunds lokaltidning skriver att enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) så har 20 procent av de som ringer SOS ingen aning var de befinner sig.  Enligt SOS International är det så illa att 50 procent av personer som rapporterar in en olycka som inte vet var de är. Det leder till att viktig tid går förlorad när räddningsinsatserna ska sättas in. Därför är det värdefullt att appen irezQ som automatiskt kontaktar larmcentralen SOS International vid en trafikolycka även skickar med positionen. På så sätt kan personerna som råkar ut för olyckan få hjälp snabbare.

Förutom att bidra till att rädda liv, så kan irezQ även bidra till stora besparingar för samhället. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) beräknar att trafikolyckorna varje år kostar samhället 20 miljarder bara i Sverige och det sker 2000 serieolyckor årligen. – Kunde vi halvera den siffran så är det besparingar på 4-5 miljarder kronor om året, säger Tor Sjödin på irezQ. Förutom att samhället kan spara stora belopp så beräknas även försäkringsbranchen att kunna göra stora besparingar och Lunds lokaltidning skriver att irezQ AB är i kontakt med flera större försäkringsbolag för att få ut budskapet om att appen finns. Läs artikeln här…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>