Funktioner

Funktioner som kan rädda liv

irezQ-Alert:
Om du är involverad i en trafikolycka känner irezQ av din nödsituation och ett larm skickas sekundsnabbt och automatiskt till dina medtrafikanter så att de inte kör in i dig.
irezQ-Warning:
Du får omedelbart varning om olyckor i din närhet. Varningen låter så här: ”Varning! Olycka i din närhet. Sänk farten!” Larmet ligger normalt kvar i en timme. Systemet kan känner själv av om ett larm skall plockas bort.
irezQ-Help:
Vid en olycka får en professionell larmoperatör upp din exakta position och ditt inbromsningsförlopp och kan larma räddningstjänsten omedelbart. Larmoperatören söker kontakt med den mobiltelefon som utlöst larmet.
irezQ-Medic:
Operatören informerar räddningstjänsten om dina medicinska data så att du får bästa möjliga hjälp på olycksplatsen.
irezQ-Contact:
Larmoperatören kontaktar de personer som du angett som nödkontakter (ICE-list, In Case of Emergency)
Position
För att fastställa din position och avgöra om du är involverad i eller är i närheten av en olycka gör irezQ upp till 100 beräkningar per sekund.