irezq.se

Det var inte särskilt länge sedan vi hade samtliga våra applikationer installerade på vår egen dator och dess hårddisk. Även all data i form av dokument och fotografier fanns på hårddisken. Gick hårddisken sönder var innehållet i de flesta fall försvunnet för alltid. De som arbetade på ett större företag kunde förvara en del av sin arbetsdata på en server, som stod uppställd i en städskrubb eller något liknande utrymme på arbetsplatsen. Innehållet på servern säkerhetskopierades dagligen till en form av kassettband som någon i personalen för säkerhets skull tog med sig hem varje kväll, i det fall att lokalerna skulle drabbas av brand eller inbrott.

Molnet för enkelhetens skull

Som väl är har utvecklingen gått framåt sedan dess. Idag är tillvaron något enklare och vi har i princip all vår data i molnet. Det finns ett stort utbud av molntjänster för både företag och privatpersoner. Dessutom är molntjänsterna konstruerade så att vi kan använda våra applikationer och komma åt vår data från såväl mobiltelefonen som datorn, oavsett var vi befinner oss. Det enda som vi behöver är en internetuppkoppling.

De flesta företag använder sig numera i princip uteslutande av molntjänster för sin verksamhet. Mindre företag använder sig som regel av mer standardiserade molntjänster som till exempel Google Docs eller Microsoft 365. Större företag, eller företag med särskilda behov, använder sig i stället av anpassade molntjänster vilka konstruerats med utgångspunkt i företagets specifika situation och behov. Det är inte ovanligt att standardiserade tjänster som Microsoft 365 eller större CRM-lösningar som Salesforce byggs in i dessa anpassade lösningar.

Vilka applikationer som kan användas i molnet

I princip kan alla applikationer användas via molnet. De flesta applikationer av idag är dessutom konstruerade som rena molntjänster och kan inte ens installeras lokalt på en dator. Den vanligaste lösningen är emellertid en hybrid av de två, det vill säga att huvuddelen av applikationen är molnbaserad men man måste även installera en programvara lokalt för att kunna använda sig av applikationen. Som exempel på sådana lösningar kan nämnas Microsofts produkter eller någon av Adobes programvaror i form av Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator.

Kostnaderna för molntjänster

Tidigare var molntjänster förenade med en hög prislapp. Detta har ändrats och idag är molntjänster inte dyrare än lokala lösningar med till exempel en lokal fysisk server. Snarare är det tvärtom, framförallt om man även räknar in kostnaderna för säkerhet och underhåll av en server som är fysiskt placerad på det egna kontoret. Vid en sådan jämförelse är molntjänsterna ett betydligt bättre, säkrare och billigare alternativ.