irezq.se

När det kommer till att använda mobiltelefoner på arbetsplatser ser detta olika ut beroende på varje företag. En del arbetsgivare anser att anställda måste använda telefoner om de är ute hos kunder och utför arbete. På så sätt används telefoner på olika sätt beroende på vad det är för typ av företag. Denna artikel kommer därför kolla närmare på hur mobiler används i olika sammanhang.

Mobiler på fabriker och kontor

Att arbeta på en fabrik eller på ett kontor är typiska sammanhang där mobiltelefoner sällan behövs för att arbetet ska kunna utföras. Dessa typer av arbetsplatser har nämligen personalliggare för att se till att anställda är på plats och utför det arbete som de ska enligt anställningskontraktet. På så sätt har kontor och fabriker all utrustning som krävs för att arbetet ska kunna utföras. Det kan exempelvis handla om att fabriken har alla de maskiner som behövs för att en viss produkt ska kunna tillverkas. Detsamma gäller på kontor där många företag faktiskt arbetar med pappersarbete eller på en dator. På så sätt behöver inte mobiltelefonen användas som ett arbetsverktyg. Snarare brukar mobiltelefoner uppfattas som distraherande, varför en del företag till och med förbjuder användandet av telefoner på arbetsplatsen. Detta brukar kombineras med olika incheckningssystem för att ha översyn över att anställda är på plats.

När är mobiltelefoner nödvändiga?

Det finns flera scenarion där mobiltelefoner är absolut nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras. Det handlar framförallt om situationer där anställda är ute hos olika kunder hela dagarna för att sälja produkter eller leverera tjänster. I dessa fall används mobiltelefoner som vägledare för att hitta rätt, men det är framförallt kommunikationen som är viktig. Utan mobiltelefoner hade säljare som är ute och kör haft betydligt svårare att kunna komma i kontakt med både chefer och olika kunder.

Ett annat tillfälle där mobiltelefoner är nödvändiga är om man har anställda som jobbar hemifrån. Detta har blivit allt vanligare den senaste tiden, varför många företag har köpt in telefoner till alla anställda. Detta är synnerligen viktigt om den anställda exempelvis jobbar med att sälja produkter eller tjänster över telefon.