irezq.se

Digitalisering är allt mer i ropet och kan innebära olika metoder och tjänster beroende på bransch. Det kan exempelvis handla om att företaget digitaliserar olika administrativa uppgifter eller går över till digital marknadsföring. Samtidigt som digitaliseringen kan utgöra stora fördelar för näringslivet är också den tekniska mobilutvecklingen en viktig del i företagens förbättringsprocesser.

Med avtalshantering från Precisely kan företag lägga mindre del av sin tid på administration och mer tid på värdeskapande. Rutinuppgifter kan minimeras och automatiseras, samtidigt som kvalité och kontroll bevaras. All kommunikation finns också på samma ställe vilket gör det möjligt att samarbeta med teamet och föreslå ändringar direkt i avtalet.

Mobilens utveckling

Utvecklingen går nu snabbt framåt vad gäller teknologi i mobiler. Många tycker inte längre att de behöver en separat digitalkamera, då kamerans mobil har blivit så bra. Mobiltillverkarna har också insett att kameran i mobilen kan användas till andra syften, till exempel till att få information om kända byggnader och till att orientera sig i närmiljön. Med mobilen kan du skanna av menyer på andra språk och översätta dem till svenska. Du kan ta reda på vad mat väger och vad den innehåller i form av näring. Ett annat användningsområde är att fotografera symptom på sjukdomar och jämföra dem digitalt med andra foton, och på så vis snabbt ställa en diagnos. Detta visar hur mobilens utveckling har gjort den till ett allt mer viktigt verktyg för företag, där den kan användas inom sjukvården med mera.

Ökad digitalisering

Digitaliseringen förändrar vår värld och så även näringslivet. Mobiltelefonernas närvaro i vardagen är ett tydligt exempel på hur hela vår vardag genomsyras, men under ytan förändras också arbetsmarknad, utbildning och vård. Datorer och internet vävs in alltmer i vår tillvaro och är nödvändig för privat kommunikation och styrning av den offentliga verksamheten. Våra sociala medier påverkar också våra privata relationer, samt gör det möjligt att samverka mellan företag, arbetsgivare och arbetstagare på ett nytt sätt.

Tempot i omvandlingen ökar medan ny teknik kommer ut på marknaden. Nu får vi exempelvis nya, billiga sensorer som kan mäta kroppsfunktioner. Hälsosektorn påverkas också av armband som skickar hälsodata till analystjänster på nätet. De flesta av våra vanligaste yrken kommer att påverkas av digitaliseringen, och en del tror att digitala tjänster och robotar kan leda till massarbetslöshet. Men digitaliseringen kan också skapa nya jobbtillfällen.