FAQ

 • FÖR VEM?

  irezQ bör användas av alla som vill hjälpa till för att rädda liv i trafiken: automatiskt utlösta larma varnar medtrafikanter så att ytterligare olyckor undviks och professionell hjälp kommer snabbare till olycksplatsen. Vill du också hjälpa till att rädda liv i trafiken?

 • VARFÖR SKALL JAG UPPGE PERSONLIGA UPPGIFTER?

  Som gratismedlem kan du välja att använda irezQ helt anonymt. Du behöver inte uppge några uppgifter alls. Du kommer då att få varningar när någon krockar i din närhet och du kommer att varna andra i din närhet om du själv skulle råka ut för en olycka. Vi rekommenderar dig dock starkt att uppge ditt telefon-nummer eftersom irezQ systemet kan, i vissa situationer välja att skicka varningar via SMS. Detta är inte möjligt utan ditt telefonnummer. Om du uppger din E-mail adress kan du bli informerad om förbättringar och utveckling från irezQ. Denna information skickas ut max 1 gång per månad.
  Om du är Premium medlem är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt för att du skall kunna få bästa möjliga hjälp av en operatör vid ett olyckstillfälle. Du måste uppge ditt telefonnummer så att operatören kan ringa upp dig vid ett olyckstillbud. Dina nöd-kontakter / ICE (In Case of Emergency) anger du så att en operatör har möjlighet att kontakta någon anhörig vid en eventuell olycka. Alla uppgifter som du knappar in i appen är strikt konfidentiella och skickas endast vidare till räddningstjänst vid en olycka. En operatör har endast tillgång till dina inmatade uppgifter om du är involverad i en olycka.

 • HUR GÖR JAG VID FALSKLARM?

  Med hjälp av smarta algoritmer bedömer appen om en olycka inträffat. Om ett falsklarm skulle inträffa så larmar telefonen med en tydlig signal och du har en möjlighet att avbryta larmet så att inte SOS-International larmas. Om du är Premium-medlem, ser en larm operatör din exakta position, ditt inbromsnings-förlopp och dina kontaktuppgifter. I de flesta fall kan operatören direkt avgöra om det rör sig om ett falsklarm. Vad händer om telefonen är på ljudlöst? Det är viktigt att du har telefonen under uppsikt. Det är en fördel om du har en hållare i din bil som gör det möjligt att se telefonen när du färdas. Om telefonen inte är synlig och kanske ställd i ”tyst-läge” får du inga varningar som kanske kan rädda dig från att hamna i en olycka.

 • VARFÖR MÅSTE JAG TILLÅTA ATT DELA MED MIG AV MIN POSITION OCH GODKÄNNA PUSH-MEDDELANDEN?

  Din personliga integritet är oerhört viktig. Trafiksäkerhets-appen irezQ följer dig på din resa med avsikt att bedöma om du är med om en olycka. Appen gör upp till 100 beräkningar per sekund under din färd. Vi loggar bara din färd under begränsade intervaller. Efter ca 15 minuter slängs den information som är relaterad till dig som person. Det är endast då du är involverad i en olycka som data om din position och analysvärden för bedömning av olyckans allvarlighetsgrad sparas. Allt för att du skall få bästa möjliga hjälp. Det är bara operatören och räddningstjänsten som får ta del av information som du angivit i appen. Alla andra, i din närhet, som använder irezQ får en omedelbar varning om faran i dess närhet. Varningen kommer som ett text- och röstmeddelande. ”VARNING! OLYCKA I DIN NÄRHET, SÄNK FARTEN”. Ibland skickas denna varning som ett SMS. Om du inte godkänner push meddelanden eller inte uppgivit ditt telefonnummer, kan du heller inte få varningar. Appen behöver kunna se din position för att kunna varna dig och andra vid din geografiska position. Appen skickar din exakta position till räddningsoperatör som ser din position på en karta om du är Premium medlem. Försäkra dig om att ljudet på telefonen är påslaget så att du kan höra varningar. För hörselskadade, finns det en möjlighet att se blinket från blixten vid en olycka.

 • VARFÖR VILL VI HA TILLGÅNG TILL DIN TELEFONBOK?

  Det blir då lättare för dig att hämta information för att lägga upp ICE-kontakter, (In Case of Emergency), eller att dela med dig av appen till andra. irezQ hämtar aldrig information från din adressbok som du inte själva väljer att dela med dig av.

 • KAN JAG LÄGGA TILL FLERA ICE, (NÖD KONTAKTER)?

  Ja, man kan lägga in upp så många man vill.

 • HUR FUNGERAR ETT MANUELLT LARM?

  Som premium-medlem kan du utlösa ett manuellt larm. Larmet går till en operatör hos SOS-International som ser din exakta position samtidigt som telefonen kopplar upp ett telefonsamtal till operatören. Operatören ser dig på en karta tillsammans med övriga uppgifter som du angivit i appen. På så vis kan du få professionell hjälp omgående. I och med att operatören ser din position kan viktiga minuter sparas vid räddningsinsatsen. Informationen skickas vidare till räddningstjänsten.

 • VARFÖR SKA JAG I APPEN ANGE OM JAG ÄR ALLERGISK, LIDER AV NÅGON SJUKDOM ELLER OM JAG ÄTER NÅGON SPECIELL MEDICIN FÖR TILLFÄLLET?

  Det finns en risk att du är avsvimmad eller är förvirrad och chockad när räddningstjänst kommer till platsen. Genom att du har förhandsindikerat att du t.ex. är allergiker, äter hjärtmedicin eller t.ex. lider av astma finns det större chans att du får en korrekt behandling vid olycksplatsen än vad du kan få annars. Detta är information som räddningspersonalen på olycksplatsen får tillgång till om du medgivit detta i din app.

 • ÄR MINA PERSONLIGA UPPGIFTER SÄKRA?

  De personliga uppgifter du lämnar är endast till för att ge dig bästa möjliga hjälp i samband med en olycka. Dina uppgifter är säkra hos irezQ. Information kommuniceras i ett krypterat format. Information kan i nödfall läsas av en administrativ, säkerhetsklassad operatör på din begäran. Försäkra dig om att skydda dina inloggnings-uppgifter och tillgången till din telefon.

 • HUR PÅVERKAR IREZQ APPEN BATTERIET PÅ MIN TELEFON?

  Appen startar och blir automatiskt aktiv när du börjar en resa, kört en viss sträcka och når över en viss hastighet. I vanliga fall när du inte reser så har appen status ”sleeping” och drar ingen ström. Om man stänger av appen, kan den inte skydda dig vid en olycka. irezQ startar i bakgrunden och du kan t.ex. använda Spotify, ringa använda en navigations app samtidigt utan att det påverkar irezQs funktionalitet.Det finns en möjlighet att ställa in energisparande i appen. Det går att ställa in så att den endast startar automatiskt om en laddare är ansluten. Det går även att ställa in så att den inte startar automatiskt om batterinivån är under 25%. Tänk på att appen inte kan skydda eller varna dig om du har valt energisparläge.

 • VARFÖR SKALL JAG UPGE REGISTRERINGSNUMMER PÅ FORDON?

  Om flera fordon är inblandade i en olycka så är det en fördel för räddningspersonal om de känner till vilket fordon som just du sitter i. Genom att ange ditt registreringsnummer framgår detta och du har större chans att få korrekt behandling.

 • MIN NYA BIL LARMAR AUTOMATISKT TILL SOS OM JAG KROCKAR, VARFÖR SKALL JAG DÅ HA IREZQ?

  irezQ gör något som ditt automatiska larm i bilen INTE kan göra. irezQ larmar till din omgivning om faran. Om du råkar ut för en olycka är dina deformationszoner och airbags på din bil förbrukade. Det är stor sannolikhet att du skadas allvarligt vid en andra kollision. Med hjälp av irezQ kan andra medtrafikanter varnas och därmed finns det en möjlighet att du kan undvika den andra smällen. irezQ är en kostnadsfri, extra livförsäkring.

 • VAD HÄNDER OM JAG MISSBRUKAR LARMET?

  irezQ har rätt att koppla bort och underkänna användare av irezQ utan ursäkter. Som användare förbinder du dig via de juridiska villkoren att inte använda appen på ett felaktigt vis eller i missbruk.
  Som missbruk betecknas bl.a.:
  1. En användare som utlöser ett larm avsiktligt utan att olycka föreligger.
  2. Att använda mobil eller mobiloperatör som stör tjänsten.
  3. En användare som sysslar med aktiviteter som gör att falsklarm utlöses på ett onormalt vis.
  Det är oerhört viktigt att användare respekterar dessa villkor för att appen skall fungera optimalt.